Monitorització

Hospital veterinari del Maresme


El control de les constants és vital per controlar el seu estat i poder prendre decisions apropiades per cada situació.
El nostre centre disposa de diversos monitors multiparamètrics i aparells per mesurar la pressió arterial. Com per exemple:

  • Doppler
  • Oscilometria d’alta definició)
  • Electrocardiograma
  • Saturació d’oxigen
  • Capnografia