MEDICINA INTERNA

L’Hospital Veterinari del Maresme posa a disposició dels seus clients un servei de medicina interna per al tractament de les malalties complexes dels diferents sistemes. Mentre que hi ha alguns problemes mèdics senzills que es diagnostiquen i tracten fàcilment en pocs dies, a vegades ens trobem problemes crònics o greus que requereixen tractaments agresius i que poden involucrar diversos òrgans a la vegada, raó per la qual, és necessari acudir a un veterinari especialitzat.

En els casos més greus, es procedeix a la hospitalització i estabilització dels pacients mentres es porten a terme les provesnecessàries. La disponibilitat d’equips de diagnòstic per imatge i de laboratori en el nostre propi centre agilitza el diagnòstic de molts d’aquests problemes.

Segons la patologia de la que es tracti es procedeix a cirurgia o tractament mèdic, que pot iniciar-se a l’hospital i, un cop el pacient està estable, en el seu domicili. Posteriorment, es realitzen els controls mitjançant visites amb el veterinari especialitzat en la patologia del pacient.