Cirugia

Hospital veterinari del Maresme


L’Hospital Veterinari del Maresme disposa de quiròfan perfectament equipat a on es treballa amb les màximes condicions d’esterilitat.

El nostre centre ofereix un servei de cirurgia general i especialitzada. Es practiquen tot tipus d’intervencions: teixits tous, ortopèdia , neurologia, oftlamologia i odontologia; a gossos, gats i animals exòtics.

Mitjançant equips d’anestèsia per gasos d’última generació (ventilació mecànica, sevofluorà) i gràcies a una monitorització exhaustiva (pulsioximetria, pressió arterial, capnografia, gasimetria) podem intervenir amb seguretat pacients d’alt risc.

El control del dolor quirúrgic és fonamental per nosaltres. Per aquest efecte utilitzem les últimes tècniques en analgèsia intraquirúrgica i en el periode postoperatori.

L’equip humà responsable de l’àrea quirúrgica està permanentment disponible per realitzar les intervencions d’urgència necessàries en qualsevol moment.